» Όροι πωλήσεων

Όροι πωλήσεων

 

Τιμές

1. Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.

2. Εάν επιλεγεί ως τρόπος αποστολής η υπηρεσία courier, ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το πρόσθετο κόστος των μεταφορικών. Το κόστος μεταφοράς καθορίζεται με βάση τον τόπο αποστολής, το βάρος και τις διαστάσεις του εμπορεύματος. Πριν την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας γνωστοποιούνται στον καταναλωτή αναλυτικά οι επί μέρους χρεώσεις της παραγγελίας και το συνολικό κόστος.

3. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

 

Τρόποι Πληρωμής 

1. Η αγορά των εμπορευμάτων γίνεται με τους παρακάτω τρόπους είσπραξης. Η πληρωμή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την παράδοση του εμπορεύματος, εκτός εάν ρητά έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό. Αποδεκτοί τρόποι πληρωμής είναι:

2. Χρηματική καταβολή μετά την παράδοση του εμπορεύματος από την υπηρεσία courier ή με την παραλαβή του από το κατάστημα μας.

3. Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησής μας και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης με e-mail. Στο παραστατικό κατάθεσης θα αναγράφεται ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του αγοραστή.

4. Πληρωμή και εξόφληση μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners.

***Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

6. Αντικαταβολή μετά την παράδοση του εμπορεύματος με την αντίστοιχει υπηρεσία για περιοχές Εντός ή Εκτός Πόλης.

5. Για Παραγγελίες άνω των 150€ Δωρεάν Αποστολή (Εντός Αττικής)

 

Τρόποι παραλαβής

1. Αποστολή του εμπορεύματος με υπηρεσία courier στη διεύθυνση αποστολής του αγοραστή. Η αποστολή επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής, ανάλογα με τον τόπο της αποστολής, και το βάρος / διαστάσεις του εμπορεύματος.

2. Παραλαβή του εμπορεύματος από το κατάστημα της επιχείρησης, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του.

 

Χρόνος Παράδοσης

1. Ο μέσος χρόνος παράδοσης για εμπορεύματα που είναι άμεσα διαθέσιμα από το κατάστημα μας η στις αποθήκες των προμηθευτών μας ορίζεται σε 3-4 εργάσιμες ημέρες.

2. Αν ο τελικός χρόνος παράδοσης δεν συμπίπτει με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, θα γίνεται ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία, χωρίς καμιά επιβάρυνση.

 

Επιστροφές – Ακύρωση παραγγελίας

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί συμβάσεων εξ αποστάσεως, ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής του / των εμπορευμάτων (εκτός από τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο «ειδική κατηγορία προϊόντων/ανταλλακτικών») που έχει παραγγείλει, σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, και υπό την προϋπόθεση ότι τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση που είχαν κατά το χρόνο αποστολής, δεν έχουν αποσφραγισθεί και δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους. Στην περίπτωση της επιστροφής, ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το αντίστοιχο κόστος μεταφοράς.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγινε παράδοση εμπορεύματος διαφορετικού από αυτό που έχει παραγγελθεί, ή παραδίδεται προϊόν κατεστραμμένο ή ελαττωματικό, από προφανή υπαιτιότητα της επιχείρησής μας, η επιστροφή γίνεται χωρίς επιβάρυνση για τον καταναλωτή. Η επιφύλαξη για την παραλαβή κατεστραμμένου, ελαττωματικού ή φθαρμένου εμπορεύματος πρέπει να δηλωθεί από τον καταναλωτή άμεσα, κατά την παράδοση του εμπορεύματος, με ενημέρωση της επιχείρησής μας.
Σε κάθε περίπτωση το επιστρεφόμενο εμπόρευμα πρέπει να συνοδεύεται από τα ανάλογα παραστατικά αγοράς και επιστροφής π.χ. δελτίο αποστολής. Διαφορετικά η επιστροφή δεν είναι αποδεκτή.
Ακύρωση παραγγελίας πρέπει να γίνει μόνο σε εύλογο χρονικό διάστημα και μόνο πριν την εκτέλεσή της. Διαφορετικά, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία επιστροφής του προϊόντος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις πιο πάνω παραγράφους.

 

Υποχρεώσεις Αγοραστών 

1. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για την επιλογή του εμπορεύματος και την καταλληλότητά του για τη χρήση που το προορίζει.

2. Ο Αγοραστής οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά τους έντυπους όρους συναλλαγών, που είναι προσιτοί στον καθένα, πριν τη σύναψη της συναλλαγής.

3. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της πληρότητας και της καλής κατάστασης του εμπορεύματος κατά την παράδοσή του. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής παραλείψει να ελέγξει το εμπόρευμα κατά την παράδοσή του, ή αμέσως μετά την παραλαβή του, ή σε περίπτωση που δεν ενημερώσει αμέσως την επιχείρησή μας για ελαττώματα ή ελλείψεις του εμπορεύματος, θεωρείται ότι το εμπόρευμα παραλήφθηκε άρτιο, με όλα τα εξαρτήματα και λοιπά αντικείμενα που αναγράφονται στη συσκευασία, και σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

4. Ο Αγοραστής οφείλει να θέτει στη διάθεση της επιχείρησής μας τα αληθινά, ακριβή και πλήρη προσωπικά του στοιχεία, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παραγγελίας, και να μας ενημερώνει για τυχόν μεταβολή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας.

 

Εγγύηση προϊόντων

Ο χρόνος εγγύησης των προϊόντων led ορίζεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή του προϊόντος με ελάχιστο χρόνο εγγύησης το ένα (1) έτος.
(Ο χρόνος εγγύησης δύναται να είναι μεγαλύτερος ανάλογα με τους όρους εγγύησης της κατασκευάστριας εταιρίας)
Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά σφάλματα και όχι βλάβες που προκλήθηκαν από άλλες αιτίες που δεν έχουν σχέση με τη κατασκευή του μηχανήματος( π.χ. ατύχημα, κακή χρήση, κακή συντήρηση, υγρασία κ.λ.π.)

 

Δελτίο νέων (newsletter)

Σε όλους τους χρήστες πελάτες μας δίνεται η δυνατότητα δωρεάν εγγραφής συνδρομητή στο δελτίο νέων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.Στη περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης κάνει εγγραφή στο δελτίο νέων θα λαμβάνει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ενημερωτικά δελτία νέων απο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να διακόψει δωρεάν τη συνδρομή του δελτίου νέων.

 

Ισχύον δίκαιο

Όλοι οι όροι συναλλαγών είναι σύμφωνοι με το ευρωπαϊκό δίκαιο και απόλυτα εναρμονισμένοι με τον ελληνικό νόμο Ν. 2251/1994 που ρυθμίζει θέματα περί συμβάσεων εξ αποστάσεως. Η πραγματοποίηση μιας συναλλαγής σημαίνει ότι ο χρήστης/πελάτης έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους ως άνω ισχύοντες όρους χρήσης και συναλλαγών, και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί του όρους συναλλαγής, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, και είναι υποχρέωση του πελάτη να τους ελέγχει, διαβάζει και κατανοεί πριν την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής.

Created by Dual Logicom    Powered by Pegasus Technology